انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ
ترتیب قیمت:
چاپ
سینما خانگی ال جی مدل LH 358HTS 1200W


مقایسه
موجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 358HTS

LG Home Theater Model LH 358HTS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 4,131,000 تومان

قیمت نهایی: 4,048,380 تومان

تخفیف


82,620 تومان

قدرت خروجی 1200W
نوع بلندگو Parabula
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی سامسونگ مدل HT F5556K 1000وات


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

سینما خانگی سامسونگ مدل HT F5556K

SAMSUNG Home Theater Model HT F5556K

گارانتی : سام سرویس

قدرت خروجی 1000W
Wi-Fi دانگل
قدرت خروجی 1000W
Wi-Fi دانگل
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی سامسونگ مدل HT F4556 500W


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

سینما خانگی سامسونگ مدل HT F4556

SAMSUNG Home Theater Model HT F4556

گارانتی : سام سرویس

قدرت خروجی 500W
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی سامسونگ مدل HT F456K 1000W


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

سینما خانگی سامسونگ مدل HT F456K

SAMSUNG Home Theater Model HT F456K

گارانتی : سام سرویس

قدرت خروجی 1000W
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی سامسونگ مدل HT F356K 330W


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

سینما خانگی سامسونگ مدل HT F356K

SAMSUNG Home Theater Model HT F356K

گارانتی : سام سرویس

قدرت خروجی 330W
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی سامسونگ مدل HT F9750W 1330W


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

سینما خانگی سامسونگ مدل HT F9750W

SAMSUNG Home Theater Model HT F9750W

گارانتی : سام سرویس

قدرت خروجی 1330W
Wi-Fi دارد
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 738HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 738HTS

LG Home Theater Model LH 738HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH W866HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH W866HTS

LG Home Theater Model LH W866HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 876HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 876HTS

LG Home Theater Model LH 876HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH W951HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH W951HTS

LG Home Theater Model LH W951HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 920HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 920HTS

LG Home Theater Model LH 920HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 945HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 945HTS

LG Home Theater Model LH 945HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 955BH

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 955BH

LG Home Theater Model LH 955BH

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 970XBH 1000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 970XBH

LG Home Theater Model LH 970XBH

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 1000W
نوع بلندگو Metal punching
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 980XBH 1200W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 980XBH

LG Home Theater Model LH 980XBH

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 1200W
Wi-Fi دارد
نوع بلندگو Metal punching
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 940HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 940HTS

LG Home Theater Model LH 940HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 982XBH

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 982XBH

LG Home Theater Model LH 982XBH

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH W995XBH

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH W995XBH

LG Home Theater Model LH W995XBH

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 985XBH

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 985XBH

LG Home Theater Model LH 985XBH

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 960XBH 1000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 960XBH

LG Home Theater Model LH 960XBH

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 1000W
نوع بلندگو Jersey Fiber
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 930HTS 500W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 930HTS

LG Home Theater Model LH 930HTS

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 500W
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH KW968HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH KW968HTS

LG Home Theater Model LH KW968HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH K938HTS 427W

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH K938HTS

LG Home Theater Model LH K938HTS

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 427W
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH K948HTS 850W

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH K948HTS

LG Home Theater Model LH K948HTS

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 850W
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 928HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 928HTS

LG Home Theater Model LH 928HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH K958XBH

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH K958XBH

LG Home Theater Model LH K958XBH

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH W359HTS 1200W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH W359HTS

LG Home Theater Model LH W359HTS

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 1200W
نوع بلندگو Parabula
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 369XBH 1000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 369XBH

LG Home Theater Model LH 369XBH

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 1000W
نوع بلندگو Metal punching
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی سامسونگ مدل HT5156K 1000W


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

سینما خانگی سامسونگ مدل HT5156K

SAMSUNG Home Theater Model HT5156K

گارانتی : سام سرویس

قدرت خروجی 1000W
اطلاعات بیشتر