انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ بوش دوو جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ساید بای ساید دوو مدل D2S 0033SS "33


مقایسه
موجود
A+
دوو

ساید بای ساید دوو مدل D2S 0033SS

DAEWOO Refrigerator Side By Side Model D2S 0033SS

گارانتی : انتخاب سرویس

قیمت نهایی: 39,732,100 تومان

تعداد طبقات یخچال 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916W

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS K916W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 20,350,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید دوو مدل D2S 6031SS "31


مقایسه
موجود
A
دوو

ساید بای ساید دوو مدل D2S 6031SS

DAEWOO Refrigerator Side By Side Model D2S 6031SS

گارانتی : انتخاب سرویس

قیمت نهایی: 16,086,200 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید دوو مدل D2S 1527 "27


مقایسه
موجود
A
دوو

ساید بای ساید دوو مدل D2S 1527

DAEWOO Refrigerator Side By Side Model D2S 1527

گارانتی : انتخاب سرویس

قیمت نهایی: 15,789,300 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید دوو مدل D2S 1327 "27


مقایسه
موجود
A
دوو

ساید بای ساید دوو مدل D2S 1327

DAEWOO Refrigerator Side By Side Model D2S 1327

گارانتی : انتخاب سرویس

قیمت نهایی: 15,491,400 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید دوو مدل D2S 1027 "27


مقایسه
موجود
A
دوو

ساید بای ساید دوو مدل D2S 1027

DAEWOO Refrigerator Side By Side Model D2S 1027

گارانتی : زرین

قیمت نهایی: 14,895,500 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAD80A104 "30


مقایسه
به زودی
A
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAD80A104

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAD80A104

گارانتی : بوش سرویس

عمق با درب 856mm
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAD80A404

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAD80A404

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAD80A404

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAG90AW204

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAN58A704

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAN58A704

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAN58A704

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI204

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI204

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAG90AI204

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAN58A104

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAN58A104

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAN58A104

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAD90VB204

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAD90VB204

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAD90VB204

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAN90VI204

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAN90VI204

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAN90VI204

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSX

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSX

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSX

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703S


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703S

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J703S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه + 1 کشو
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه + 1 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703T


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703T

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J703T

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه + 1 کشو
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه + 1 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703W


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703W

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J703W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه + 1 کشو
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه + 1 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705S


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705S

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J705S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705T


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705T

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J705T

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705W


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705W

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J705W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J706BG


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J706BG

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J706BG

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905S


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905S

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J905S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905T


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905T

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J905T

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905W


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905W

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J905W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J906BG


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J906BG

GPlus Refrigerator Side By Side Model GSS J906BG

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR S "34


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR S

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model FSR S

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 896mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 6 طبقه
تعداد طبقات فریزر 7 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French2 W "25


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French2 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French2 W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 824mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر دو کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French2 PN "25


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French2 PN

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French2 PN

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 824mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر دو کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل RS12 W "32


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل RS12 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model RS12 W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 934mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل RS12 SL "32


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل RS12 SL

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model RS12 SL

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 934mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO W "31


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model ROSSO W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 868mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO Alf "31


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO Alf

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model ROSSO Alf

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 868mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 W "27


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model G26 W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 737mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4 طبقه
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 PN "27


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 PN

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model G26 PN

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 737mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4 طبقه
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 B "27


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 B

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model G26 B

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 737mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4 طبقه
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 STS "27


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 STS

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model G26 STS

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 737mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4 طبقه
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 W "25


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model HM24 W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 710mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 PN "25


مقایسه
ناموجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 PN

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model HM24 PN

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 710mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 S "25


مقایسه
ناموجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 S

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model HM24 S

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 710mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل RS23MR "23


مقایسه
ناموجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل RS23MR

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model RS23MR

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 750mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B534S "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B534S

LG Refrigerator Side By Side Model SX B534S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B534W "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B534W

LG Refrigerator Side By Side Model SX B534W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB55SS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB55SS

LG Refrigerator Side By Side Model SXB55SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB55WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB55WB

LG Refrigerator Side By Side Model SXB55WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5530TB

مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5530TB

LG Refrigerator Side By Side Model SX5530TB

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5530WB

مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5530WB

LG Refrigerator Side By Side Model SX5530WB

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B528T "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B528T

LG Refrigerator Side By Side Model SX B528T

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B528W "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B528W

LG Refrigerator Side By Side Model SX B528W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX P428T "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX P428T

LG Refrigerator Side By Side Model SX P428T

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX P428W "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX P428W

LG Refrigerator Side By Side Model SX P428W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل Hermes "34


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل Hermes

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model Hermes

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 906mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 8
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 W "30


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French4 W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 920mm
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 SL "30


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 SL

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French4 SL

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 920mm
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 B "30


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 B

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French4 B

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 920mm
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR W "34


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model FSR W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 896mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 6 طبقه
تعداد طبقات فریزر 7 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN76SS "34


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN76SS

LG Refrigerator Side By Side Model MDN76SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 6کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN76W "34


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN76W

LG Refrigerator Side By Side Model MDN76W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 6 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل WP834SF "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل WP834SF

LG Refrigerator Side By Side Model WP834SF

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل FX634SS "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل FX634SS

LG Refrigerator Side By Side Model FX634SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 920mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 3 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل FX634WS "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل FX634WS

LG Refrigerator Side By Side Model FX634WS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 920mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 3 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French5 SL "34


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French5 SL

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French5 SL

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 913mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل HM23 W "25


مقایسه
ناموجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل HM23 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model HM23 W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 710mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4+ 3 کشو
تعداد طبقات فریزر 4+ 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR2 S "34


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR2 S

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model FSR2 S

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 912mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4 طبقه
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل ROMANO PL "34


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل ROMANO PL

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model ROMANO PL

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 871 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل ROMANO STS "34


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل ROMANO STS

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model ROMANO STS

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 871 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB53WB "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB53WB

LG Refrigerator Side By Side Model SXB53WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB53TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB53TS

LG Refrigerator Side By Side Model SXB53TS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXS33W "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXS33W

LG Refrigerator Side By Side Model SXS33W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXS33TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXS33TS

LG Refrigerator Side By Side Model SXS33TS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDF62W 28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDF62W

LG Refrigerator Side By Side Model MDF62W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 869mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDF62NS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDF62NS

LG Refrigerator Side By Side Model MDF62NS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 869mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP45WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP45WB

LG Refrigerator Side By Side Model SXP45WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP45SS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP45SS

LG Refrigerator Side By Side Model SXP45SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDP86DB "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDP86DB

LG Refrigerator Side By Side Model MDP86DB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 6 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP432W "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP432W

LG Refrigerator Side By Side Model SXP432W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP432S "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP432S

LG Refrigerator Side By Side Model SXP432S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5534WB "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5534WB

LG Refrigerator Side By Side Model SX5534WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3+3کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5534S "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5534S

LG Refrigerator Side By Side Model SX5534S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3+3کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W

LG Refrigerator Side By Side Model MDN73W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS

LG Refrigerator Side By Side Model MDN73NS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS

LG Refrigerator Side By Side Model MDN73GS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MD734WN "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MD734WN

LG Refrigerator Side By Side Model MD734WN

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 1+4کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MD734SN "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MD734SN

LG Refrigerator Side By Side Model MD734SN

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 1+4کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB532W "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB532W

LG Refrigerator Side By Side Model SXB532W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB532S "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB532S

LG Refrigerator Side By Side Model SXB532S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر