انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ بوش
ترتیب قیمت:
چاپ
ساید بای ساید ال جی مدل SG1 "34


مقایسه
موجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SG1

LG Refrigerator Side By Side Model SG1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 47,586,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل ROMANO PL "34


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل ROMANO PL

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model ROMANO PL

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 15,943,000 تومان

قیمت نهایی: 15,305,280 تومان

تخفیف


637,720 تومان

عمق با درب 871 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل ROMANO STS "34


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل ROMANO STS

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model ROMANO STS

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 15,943,000 تومان

قیمت نهایی: 15,305,280 تومان

تخفیف


637,720 تومان

عمق با درب 871 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR14 STS "34


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR14 STS

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model FSR14 STS

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 13,120,000 تومان

قیمت نهایی: 12,595,200 تومان

تخفیف


524,800 تومان

عمق با درب 896mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4+ 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4+ 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French5 SL "34


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French5 SL

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French5 SL

گارانتی : سام سرویس

قیمت نهایی: 12,733,000 تومان

عمق با درب 913mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR14 W "34


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR14 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model FSR14 W

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 12,510,000 تومان

قیمت نهایی: 12,009,600 تومان

تخفیف


500,400 تومان

عمق با درب 896mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4+ 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4+ 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 SL "30


مقایسه
موجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 SL

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French4 SL

گارانتی : سام سرویس

قیمت نهایی: 11,663,000 تومان

عمق با درب 920mm
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR2 S "34


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR2 S

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model FSR2 S

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 11,560,000 تومان

قیمت نهایی: 11,097,600 تومان

تخفیف


462,400 تومان

عمق با درب 912mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4 طبقه
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR12 STS "34


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR12 STS

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model FSR12 STS

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 11,560,000 تومان

قیمت نهایی: 11,213,200 تومان

تخفیف


346,800 تومان

عمق با درب 896mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4+ 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4+ 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR12 W "34


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR12 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model FSR12 W

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 11,020,000 تومان

قیمت نهایی: 10,799,600 تومان

تخفیف


220,400 تومان

عمق با درب 896mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4+ 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4+ 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 B "30


مقایسه
موجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 B

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French4 B

گارانتی : سام سرویس

قیمت نهایی: 10,914,000 تومان

عمق با درب 920mm
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO2 ALF "31


مقایسه
موجود
++A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO2 ALF

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model ROSSO2 ALF

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 10,200,000 تومان

قیمت نهایی: 9,792,000 تومان

تخفیف


408,000 تومان

عمق با درب 880mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450NS "32


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450NS

LG Refrigerator Side By Side Model SXP450NS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,076,000 تومان

قیمت نهایی: 9,975,240 تومان

تخفیف


100,760 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450TS "32


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450TS

LG Refrigerator Side By Side Model SXP450TS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,966,000 تومان

قیمت نهایی: 9,866,340 تومان

تخفیف


99,660 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل POLARIS SL "32


مقایسه
موجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل POLARIS SL

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model POLARIS SL

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 9,770,000 تومان

قیمت نهایی: 9,379,200 تومان

تخفیف


390,800 تومان

عمق با درب 972 mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB530TS 28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB530TS

LG Refrigerator Side By Side Model SXB530TS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 9,713,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO2 W "31


مقایسه
موجود
++A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO2 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model ROSSO2 W

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 9,650,000 تومان

قیمت نهایی: 9,264,000 تومان

تخفیف


386,000 تومان

عمق با درب 880mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB "32


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB

LG Refrigerator Side By Side Model SXP450WB

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,559,000 تومان

قیمت نهایی: 9,463,410 تومان

تخفیف


95,590 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB530WB "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB530WB

LG Refrigerator Side By Side Model SXB530WB

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 9,306,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل POLARIS W "32


مقایسه
موجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل POLARIS W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model POLARIS W

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 9,240,000 تومان

قیمت نهایی: 8,870,400 تومان

تخفیف


369,600 تومان

عمق با درب 972 mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP430TS "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP430TS

LG Refrigerator Side By Side Model SXP430TS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,828,000 تومان

قیمت نهایی: 8,563,160 تومان

تخفیف


264,840 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 STS "27


مقایسه
موجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 STS

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model G26 STS

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 8,667,000 تومان

قیمت نهایی: 8,320,320 تومان

تخفیف


346,680 تومان

عمق با درب 737mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4 طبقه
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDF62NS "28


مقایسه
موجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDF62NS

LG Refrigerator Side By Side Model MDF62NS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,427,000 تومان

قیمت نهایی: 8,342,730 تومان

تخفیف


84,270 تومان

عمق با درب 869mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP430WB "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP430WB

LG Refrigerator Side By Side Model SXP430WB

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,421,000 تومان

قیمت نهایی: 8,168,370 تومان

تخفیف


252,630 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP432W "32


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP432W

LG Refrigerator Side By Side Model SXP432W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 8,396,000 تومان

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 PN "27


مقایسه
موجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 PN

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model G26 PN

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 8,346,000 تومان

قیمت نهایی: 8,012,160 تومان

تخفیف


333,840 تومان

عمق با درب 737mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4 طبقه
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDF62W 28


مقایسه
موجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDF62W

LG Refrigerator Side By Side Model MDF62W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,035,000 تومان

قیمت نهایی: 7,793,950 تومان

تخفیف


241,050 تومان

عمق با درب 869mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 W "27


مقایسه
موجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model G26 W

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 8,025,000 تومان

قیمت نهایی: 7,704,000 تومان

تخفیف


321,000 تومان

عمق با درب 737mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4 طبقه
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل RS12 W "32


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل RS12 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model RS12 W

گارانتی : سام سرویس

قیمت نهایی: 7,950,000 تومان

عمق با درب 934mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل HM34PN "25


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل HM34PN

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model HM34PN

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 7,750,000 تومان

قیمت نهایی: 7,440,000 تومان

تخفیف


310,000 تومان

ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل RS25SL "25


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل RS25SL

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model RS25SL

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 7,597,000 تومان

قیمت نهایی: 7,521,030 تومان

تخفیف


75,970 تومان

ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXS230W "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXS230W

LG Refrigerator Side By Side Model SXS230W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 7,591,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل RS25SW "25


مقایسه
موجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل RS25SW

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model RS25SW

گارانتی : سام سرویس

قیمت بدون تخفیف: 7,276,000 تومان

قیمت نهایی: 7,203,240 تومان

تخفیف


72,760 تومان

ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAD80A104 "30


مقایسه
به زودی
A
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAD80A104

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAD80A104

گارانتی : بوش سرویس

عمق با درب 856mm
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAD80A404

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAD80A404

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAD80A404

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAG90AW204

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAN58A704

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAN58A704

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAN58A704

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI204

مقایسه
به زودی
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI204

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAG90AI204

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR S "34


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR S

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model FSR S

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 896mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 6 طبقه
تعداد طبقات فریزر 7 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French2 W "25


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French2 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French2 W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 824mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر دو کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French2 PN "25


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French2 PN

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French2 PN

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 824mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر دو کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل RS12 SL "32


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل RS12 SL

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model RS12 SL

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 934mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO W "31


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model ROSSO W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 868mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO Alf "31


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل ROSSO Alf

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model ROSSO Alf

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 868mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 B "27


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل G26 B

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model G26 B

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 737mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4 طبقه
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 W "25


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model HM24 W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 710mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 PN "25


مقایسه
ناموجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 PN

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model HM24 PN

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 710mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 S "25


مقایسه
ناموجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل HM24 S

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model HM24 S

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 710mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل RS23MR "23


مقایسه
ناموجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل RS23MR

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model RS23MR

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 750mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B534S "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B534S

LG Refrigerator Side By Side Model SX B534S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B534W "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B534W

LG Refrigerator Side By Side Model SX B534W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB55SS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB55SS

LG Refrigerator Side By Side Model SXB55SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB55WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB55WB

LG Refrigerator Side By Side Model SXB55WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5530TB

مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5530TB

LG Refrigerator Side By Side Model SX5530TB

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5530WB

مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5530WB

LG Refrigerator Side By Side Model SX5530WB

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B528T "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B528T

LG Refrigerator Side By Side Model SX B528T

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B528W "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B528W

LG Refrigerator Side By Side Model SX B528W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX P428T "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX P428T

LG Refrigerator Side By Side Model SX P428T

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX P428W "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX P428W

LG Refrigerator Side By Side Model SX P428W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل Hermes "34


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل Hermes

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model Hermes

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 906mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 8
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 W "30


مقایسه
ناموجود
B
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل French4 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model French4 W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 920mm
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR W "34


مقایسه
ناموجود
A+
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model FSR W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 896mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 6 طبقه
تعداد طبقات فریزر 7 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN76SS "34


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN76SS

LG Refrigerator Side By Side Model MDN76SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 6کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN76W "34


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN76W

LG Refrigerator Side By Side Model MDN76W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 6 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل WP834SF "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل WP834SF

LG Refrigerator Side By Side Model WP834SF

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل FX634SS "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل FX634SS

LG Refrigerator Side By Side Model FX634SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 920mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 3 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل FX634WS "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل FX634WS

LG Refrigerator Side By Side Model FX634WS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 920mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 3 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل HM23 W "25


مقایسه
ناموجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل HM23 W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model HM23 W

گارانتی : سام سرویس

عمق با درب 710mm
ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4+ 3 کشو
تعداد طبقات فریزر 4+ 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB53WB "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB53WB

LG Refrigerator Side By Side Model SXB53WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB53TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB53TS

LG Refrigerator Side By Side Model SXB53TS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXS33W "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXS33W

LG Refrigerator Side By Side Model SXS33W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXS33TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXS33TS

LG Refrigerator Side By Side Model SXS33TS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP45WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP45WB

LG Refrigerator Side By Side Model SXP45WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP45SS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP45SS

LG Refrigerator Side By Side Model SXP45SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDP86DB "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDP86DB

LG Refrigerator Side By Side Model MDP86DB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 6 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP432S "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP432S

LG Refrigerator Side By Side Model SXP432S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5534WB "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5534WB

LG Refrigerator Side By Side Model SX5534WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3+3کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5534S "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5534S

LG Refrigerator Side By Side Model SX5534S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3+3کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W

LG Refrigerator Side By Side Model MDN73W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS

LG Refrigerator Side By Side Model MDN73NS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS

LG Refrigerator Side By Side Model MDN73GS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MD734WN "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MD734WN

LG Refrigerator Side By Side Model MD734WN

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 1+4کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MD734SN "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MD734SN

LG Refrigerator Side By Side Model MD734SN

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 1+4کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB532W "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB532W

LG Refrigerator Side By Side Model SXB532W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB532S "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB532S

LG Refrigerator Side By Side Model SXB532S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5532TD "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5532TD

LG Refrigerator Side By Side Model SX5532TD

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5532WD "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5532WD

LG Refrigerator Side By Side Model SX5532WD

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5532WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5532WB

LG Refrigerator Side By Side Model SX5532WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5532SB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5532SB

LG Refrigerator Side By Side Model SX5532SB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB531NS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB531NS

LG Refrigerator Side By Side Model SXB531NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 6 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB535NS "28


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB535NS

LG Refrigerator Side By Side Model SXB535NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXS230DS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXS230DS

LG Refrigerator Side By Side Model SXS230DS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDP860DB


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDP860DB

LG Refrigerator Side By Side Model MDP860DB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN770LB "38


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN770LB

LG Refrigerator Side By Side Model MDN770LB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB

LG Refrigerator Side By Side Model SXB550WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550TS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550TS

LG Refrigerator Side By Side Model SXB550TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید سامسونگ مدل HM34W "25


مقایسه
ناموجود
A
سامسونگ

ساید بای ساید سامسونگ مدل HM34W

SAMSUNG Refrigerator Side By Side Model HM34W

گارانتی : سام سرویس

ضمانت موتور 123 ماه ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550NS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

سای