انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
تصفیه هوا جی پلاس مدل GAP J670I


مقایسه
موجود
جی پلاس

تصفیه هوا جی پلاس مدل GAP J670I

GPlus Air Purifier Model GAP J670I

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 6,900,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا جی پلاس مدل GAP J450I

مقایسه
موجود
جی پلاس

تصفیه هوا جی پلاس مدل GAP J450I

GPlus Air Purifier Model GAP J450I

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 4,900,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل PH U450WN 44m2


مقایسه
ناموجود
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل PH U450WN

LG Air Purifier Model PH U450WN

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 44 متر مربع
تعداد فیلتر 5 عدد
مرطوب کننده طبیعی 300cc/h
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا سامسونگ مدل M50ANSA 50m2


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

تصفیه هوا سامسونگ مدل M50ANSA

SAMSUNG Air Purifier Model M50ANSA

گارانتی : سام سرویس

میزان پوشش 50 مترمربع
تعداد فیلتر 3
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا سامسونگ مدل S38ANBA 38m2


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

تصفیه هوا سامسونگ مدل S38ANBA

SAMSUNG Air Purifier Model S38ANBA

گارانتی : سام سرویس

میزان پوشش 38مترمربع
تعداد فیلتر 4
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا سامسونگ مدل J41ANUW 41m2


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

تصفیه هوا سامسونگ مدل J41ANUW

SAMSUNG Air Purifier Model J41ANUW

گارانتی : سام سرویس

میزان پوشش 41 مترمربع
تعداد فیلتر 3
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل AIRBUS 80m2


مقایسه
ناموجود
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل AIRBUS

LG Air Purifier Model AIRBUS

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 80 متر مربع
تعداد فیلتر 4 عدد
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل MONTBLANC 35m2


مقایسه
ناموجود
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل MONTBLANC

LG Air Purifier Model MONTBLANC

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 35 متر مربع
تعداد فیلتر 4 عدد
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل AM30GUWF1 50m2


مقایسه
ناموجود
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل AM30GUWF1

LG Air Purifier Model AM30GUWF1

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 40 تا 50 متر مربع
تعداد فیلتر 5 عدد
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل AS70GPWF1 90m2


مقایسه
ناموجود
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل AS70GPWF1

LG Air Purifier Model AS70GPWF1

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 75 تا 90 متر مربع
تعداد فیلتر 4
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل AM50GYWN2 56m2


مقایسه
ناموجود
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل AM50GYWN2

LG Air Purifier Model AM50GYWN2

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 46 تا 56 متر مربع
مرطوب کننده طبیعی دارد
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل AS95GDWP2 100m2


مقایسه
ناموجود
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل AS95GDWP2

LG Air Purifier Model AS95GDWP2

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 91 تا 100 متر مربع
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا سامسونگ مدل P55QNWA 55m2


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

تصفیه هوا سامسونگ مدل P55QNWA

SAMSUNG Air Purifier Model P55QNWA

گارانتی : سام سرویس

میزان پوشش 55 متر مربع
تعداد فیلتر 4 گانه
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا سامسونگ مدل B90AVWA 93m2


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

تصفیه هوا سامسونگ مدل B90AVWA

SAMSUNG Air Purifier Model B90AVWA

گارانتی : سام سرویس

میزان پوشش 93 متر مربع
تعداد فیلتر 5 گانه
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل PS S200WCW 20m2


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل PS S200WCW

LG Air Purifier Model PS S200WCW

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 20 مترمربع
تعداد فیلتر 4 عدد
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل PS S200WCC 20m2

مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل PS S200WCC

LG Air Purifier Model PS S200WCC

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 20 متر مربع
تعداد فیلتر 4 عدد
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل PS R450WN 43m2


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل PS R450WN

LG Air Purifier Model PS R450WN

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 43 مترمربع
تعداد فیلتر 4 عدد
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل PS N700WP 57m2


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل PS N700WP

LG Air Purifier Model PS N700WP

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 57 مترمربع
تعداد فیلتر 5 عدد
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا ال جی مدل WBS040BPM 28m2

مقایسه
ناموجود
ال جی

تصفیه هوا ال جی مدل WBS040BPM

LG Air Purifier Model WBS040BPM

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 28 مترمربع
مرطوب کننده طبیعی توربو:400 سی سی/ساعت عادی 200 سی سی
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا سامسونگ مدل G35 35m2


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

تصفیه هوا سامسونگ مدل G35

SAMSUNG Air Purifier Model G35

گارانتی : گلدیران

میزان پوشش 35 متر مربع
تعداد فیلتر 3
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا سامسونگ مدل G42 42m2


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

تصفیه هوا سامسونگ مدل G42

SAMSUNG Air Purifier Model G42

گارانتی : سام سرویس

میزان پوشش 42 مترمربع
تعداد فیلتر 3
اطلاعات بیشتر
تصفیه هوا سامسونگ مدل C60 60m2


مقایسه
ناموجود
سامسونگ

تصفیه هوا سامسونگ مدل C60

SAMSUNG Air Purifier Model C60

گارانتی : سام سرویس

میزان پوشش 60 متر مربع
تعداد فیلتر 4
اطلاعات بیشتر