• قدرت موتور
  • 1200W
  • 1400W
  • 1600W
  • 1700 وات
  • 1700W
  • 1800W
  • 2000w
  • 2200W
  • 650W
  • 700W
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ بوش آاگ دوو جی پلاس
بازار ما

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BCH6ATH25 جاروبرقی بوش مدل: BCH6ATH25 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGC1U1700 1700W جاروبرقی بوش مدل: BGC1U1700 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL7200 2000W جاروبرقی بوش مدل: BGL7200 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL72234 2200W جاروبرقی بوش مدل: BGL72234 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL72294 جاروبرقی بوش مدل: BGL72294 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL81800IR 1700W جاروبرقی بوش مدل: BGL81800IR بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL82030IR 2000W جاروبرقی بوش مدل: BGL82030IR بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL82294IR 2200W جاروبرقی بوش مدل: BGL82294IR بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL8GOLDIR 2200W جاروبرقی بوش مدل: BGL8GOLDIR بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR 1200W جاروبرقی بوش مدل: BGL8PRO3IR بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4 1600W جاروبرقی بوش مدل: BGL8PRO4 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL8SIL59D 650W جاروبرقی بوش مدل: BGL8SIL59D بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGS4UGOLD2 1400W جاروبرقی بوش مدل: BGS4UGOLD2 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGS5SIL66B 700W جاروبرقی بوش مدل: BGS5SIL66B بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGS5SIL66C 700W جاروبرقی بوش مدل: BGS5SIL66C بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL32500 جاروبرقی بوش مدل: BGL32500 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL35MOV14 جاروبرقی بوش مدل: BGL35MOV14 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO5IR 1800W جاروبرقی بوش مدل: BGL8PRO5IR بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
ناموجود