• کیفیت تصویر
  • 2 کاناله
  • FHD
  • Full HD
  • HD
  • UHD - 4K
  • Ultra HD
  • Ultra HD - 4K
  • Ultra HD – 4K
 • سایزصفحه
  • 32 اینچ
  • 40 اینچ
  • 43 اینچ
  • 49 اینچ
  • 50 اینچ
  • 55 اینچ
  • 65 اینچ
 • تکنولوژی صفحه
  • LED
  • UHD
 • نوع صفحه
  • تخت
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ هایسنس ایکس ویژن دوو جی پلاس
بازار ما

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65JU821S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65JU821S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

10,500,000 تومان

10,080,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65GU811N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

9,832,000 تومان

9,438,720 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55JU922S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

7,200,000 تومان

6,840,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU811N "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55JU811N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

7,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU812N "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55JU812N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

6,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55GU812S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55GU812S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

6,618,000 تومان

6,551,820 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922S "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50JU922S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,700,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922N "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50JU922N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,600,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU811N "49 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-49JU811N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU812N "49 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-49JU812N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,400,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GU812S "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50GU812S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,122,000 تومان

5,070,780 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GH412N "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50GH412N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

4,253,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH512N تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50JH512N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

4,250,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50FH512N "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50FH512N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

4,150,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH512N تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43JH512N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

3,300,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43FH512N "43 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43FH512N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

3,200,000 تومان

3,104,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH512N	تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-40JH512N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

2,940,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40FH512A "40 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-40FH512A جی پلاس

گارانتی : گلدیران

2,850,000 تومان

2,764,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH412S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-40JH412S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

2,850,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD512N تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-32JD512N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

2,050,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD412N "32 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-32JD412N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

2,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922N "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55JU922N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD612N "32 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-32JD612N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD712N "32 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-32JD712N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32GD412N "32 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-32GD412N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43GH412N "43 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43GH412N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40GH412A "40 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-40GH412A جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود