• سایزصفحه
  • 32 اینچ
  • 40 اینچ
  • 43 اینچ
  • 48 اینچ
  • 49 اینچ
  • 50 اینچ
  • 51 اینچ
  • 55 اینچ
  • 60 اینچ
  • 65 اینچ
  • 70 اینچ
  • 75 اينچ
  • 75 اینچ
  • 78 اینچ
  • 86 اینچ
  • 88 اینچ
 • کیفیت تصویر
  • 4K
  • FHD
  • Full HD
  • HD
  • SUHD
  • SUHD 4K
  • Ultra HD - 4K
  • Ultra HD – 4K
 • تکنولوژی صفحه
  • LED
  • Plasma
  • QD-LED
  • QLED
  • SUHD
  • ULTRA HD
 • نوع صفحه
  • تخت
  • خميده
  • منحنی
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ هایسنس ایکس ویژن دوو
بازار ما

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 75Q7770 "75 تلویزیون سامسونگ مدل: 75Q7770 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

40,487,500 تومان

38,868,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 65NU8950 "65 تلویزیون سامسونگ مدل: 65NU8950 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

19,596,000 تومان

18,420,240 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55Q7880 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55Q7880 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

15,936,000 تومان

15,139,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55Q77F "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55Q77F سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

14,436,000 تومان

13,569,840 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU10000 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU10000 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

13,920,000 تومان

13,224,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MS9995 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MS9995 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

13,656,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55NU8950 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55NU8950 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

11,616,000 تومان

10,919,040 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU8990 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU8990 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

10,608,000 تومان

9,865,440 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55NU8900 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55NU8900 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

10,512,000 تومان

9,986,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU7995 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU7995 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

9,420,000 تومان

8,478,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55NU7950 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55NU7950 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

9,000,000 تومان

8,460,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55NU7900 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55NU7900 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

7,944,000 تومان

7,546,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55N6950 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55N6950 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

7,260,000 تومان

6,897,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55N6900 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55N6900 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

6,756,000 تومان

6,418,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 50MU7980 "50 تلویزیون سامسونگ مدل: 50MU7980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

5,952,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 49N6950 "49 تلویزیون سامسونگ مدل: 49N6950 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

5,556,000 تومان

5,500,440 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 49N6900 "49 تلویزیون سامسونگ مدل: 49N6900 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

5,052,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 43N5980 "43 تلویزیون سامسونگ مدل: 43N5980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

4,000,000 تومان

3,760,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 88JSC10000 "88 تلویزیون سامسونگ مدل: 88JSC10000 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 40M5950 "40 تلویزیون سامسونگ مدل: 40M5950 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 49M5950 "49 تلویزیون سامسونگ مدل: 49M5950 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 32N5550 "32 تلویزیون سامسونگ مدل: 32N5550 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 78JSC10000 "78 تلویزیون سامسونگ مدل: 78JSC10000 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 65JSC9990 "65 تلویزیون سامسونگ مدل: 65JSC9990 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JSC9990 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JSC9990 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 48JSC9990 "48 تلویزیون سامسونگ مدل: 48JSC9990 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 65JS8980 "65 تلویزیون سامسونگ مدل: 65JS8980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JS8980 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JS8980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 48JS8980 "48 تلویزیون سامسونگ مدل: 48JS8980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 78JUC8920 "78 تلویزیون سامسونگ مدل: 78JUC8920 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 65JUC8920 "65 تلویزیون سامسونگ مدل: 65JUC8920 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود