• سایزصفحه
  • 105 اینچ
  • 24 اینچ
  • 29 اینچ
  • 32 اینچ
  • 42 اینچ
  • 43 اینچ
  • 49 اینچ
  • 55 اینچ
  • 60 اینچ
  • 65 اینچ
  • 75 اینچ
  • 77 اینچ
  • 79 اینچ
  • 86 اینچ
  • 98 اینچ
 • کیفیت تصویر
  • 4K
  • 5K
  • FHD
  • HD
  • Ultra HD - 4K
 • نوع صفحه
  • Edge
  • تخت
  • خمیده
  • منحنی
 • تکنولوژی صفحه
  • LED
  • OLED
  • SUPER UHD
  • ULTRA HD
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ
بازار ما

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T "77 تلویزیون ال جی مدل: OLED77W7T ال جی

گارانتی : گلدیران

93,090,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T "65 تلویزیون ال جی مدل: OLED65W7T ال جی

گارانتی : گلدیران

49,970,000 تومان

49,470,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T "65 تلویزیون ال جی مدل: OLED65G7T ال جی

گارانتی : گلدیران

41,730,000 تومان

40,478,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 86SJ95700GI "86 تلویزیون ال جی مدل: 86SJ95700GI ال جی

گارانتی : گلدیران

33,812,000 تومان

32,797,640 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED65E7GI "65 تلویزیون ال جی مدل: OLED65E7GI ال جی

گارانتی : گلدیران

22,149,000 تومان

21,484,530 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 79UH95300GI "79 تلویزیون ال جی مدل: 79UH95300GI ال جی

گارانتی : گلدیران

20,993,000 تومان

20,363,210 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 75SJ95500GI "75 تلویزیون ال جی مدل: 75SJ95500GI ال جی

گارانتی : گلدیران

18,725,000 تومان

18,163,250 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65SJ95000GI "65 تلویزیون ال جی مدل: 65SJ95000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

11,331,000 تومان

10,991,070 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65SJ85000GI "65 تلویزیون ال جی مدل: 65SJ85000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

10,534,000 تومان

10,217,980 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55B7GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55B7GI ال جی

گارانتی : گلدیران

9,437,000 تومان

9,248,260 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65UJ75200GI "65 تلویزیون ال جی مدل: 65UJ75200GI ال جی

گارانتی : گلدیران

8,774,000 تومان

8,510,780 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55A7GI ال جی

گارانتی : گلدیران

8,014,000 تومان

7,933,860 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65UJ69000GI "65 تلویزیون ال جی مدل: 65UJ69000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

7,581,000 تومان

7,353,570 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 60SJ85000GI "60 تلویزیون ال جی مدل: 60SJ85000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

7,442,000 تومان

7,218,740 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55SJ85000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55SJ85000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

6,869,000 تومان

6,800,310 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UJ75200GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UJ75200GI ال جی

گارانتی : گلدیران

5,484,000 تومان

5,319,480 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49SJ80000GI "49 تلویزیون ال جی مدل: 49SJ80000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

5,152,000 تومان

4,997,440 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UJ69000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UJ69000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

4,970,000 تومان

4,820,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UJ66000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UJ66000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

4,852,000 تومان

4,706,440 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UH65200GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UH65200GI ال جی

گارانتی : گلدیران

4,494,000 تومان

4,269,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49UJ75200GI "49 تلویزیون ال جی مدل: 49UJ75200GI ال جی

گارانتی : گلدیران

4,045,000 تومان

3,923,650 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LJ62500GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55LJ62500GI ال جی

گارانتی : گلدیران

3,873,000 تومان

3,756,810 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LH60000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55LH60000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

3,745,000 تومان

3,557,750 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49UJ69000GI "49 تلویزیون ال جی مدل: 49UJ69000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

3,638,000 تومان

3,528,860 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LJ55000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55LJ55000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

3,590,000 تومان

3,482,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49UJ66000GI "49 تلویزیون ال جی مدل: 49UJ66000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

3,526,000 تومان

3,420,220 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LJ62000GI "49 تلویزیون ال جی مدل: 49LJ62000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

3,039,000 تومان

3,008,610 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43UJ69000GI "43 تلویزیون ال جی مدل: 43UJ69000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

2,857,000 تومان

2,771,290 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LJ55000GI "49 تلویزیون ال جی مدل: 49LJ55000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

2,766,000 تومان

2,738,340 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43UJ66000GI "43 تلویزیون ال جی مدل: 43UJ66000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

2,739,000 تومان

2,656,830 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LJ52700GI "49 تلویزیون ال جی مدل: 49LJ52700GI ال جی

گارانتی : گلدیران

2,622,000 تومان

2,543,340 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LJ62000GI "43 تلویزیون ال جی مدل: 43LJ62000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

2,408,000 تومان

2,335,760 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LJ55000GI 43 تلویزیون ال جی مدل: 43LJ55000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

2,215,000 تومان

2,148,550 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LJ52100GI "43 تلویزیون ال جی مدل: 43LJ52100GI ال جی

گارانتی : گلدیران

2,140,000 تومان

2,075,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 32LW300 "32 تلویزیون ال جی مدل: 32LW300 ال جی

گارانتی : گلدیران

1,263,000 تومان

1,225,110 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T "77 تلویزیون ال جی مدل: OLED77G7T ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65EG960T "65 تلویزیون ال جی مدل: 65EG960T ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55EC93000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55EC93000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65UF95000GI "65 تلویزیون ال جی مدل: 65UF95000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF95000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF95000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 79UG88000GI "79 تلویزیون ال جی مدل: 79UG88000GI ال جی

گارانتی : گلدیران