• سایزصفحه
  • 105 اینچ
  • 24 اینچ
  • 29 اینچ
  • 32 اینچ
  • 40 اینچ
  • 42 اینچ
  • 43 اینچ
  • 48 اینچ
  • 49 اینچ
  • 50 اینچ
  • 51 اینچ
  • 55 اینچ
  • 60 اینچ
  • 65 اینچ
  • 70 اینچ
  • 75 اينچ
  • 75 اینچ
  • 77 اینچ
  • 78 اینچ
  • 79 اینچ
  • 86 اینچ
  • 88 اینچ
  • 98 اینچ
 • کیفیت تصویر
  • 4K
  • 5K
  • FHD
  • Full HD
  • HD
  • SUHD
  • SUHD 4K
  • Ultra HD
  • Ultra HD - 4K
  • Ultra HD – 4K
 • نوع صفحه
  • Edge
  • تخت
  • خميده
  • خمیده
  • منحنی
 • تکنولوژی صفحه
  • LED
  • OLED
  • Plasma
  • QD-LED
  • QLED
  • SUHD
  • SUPER UHD
  • ULTRA HD
  • ULTRA HD 4K
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ هایسنس ایکس ویژن دوو
بازار ما

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55E8GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55E8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

23,940,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55C8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

20,400,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55C7GI ال جی

گارانتی : گلدیران

17,120,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55Q77F "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55Q77F سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

14,436,000 تومان

13,569,840 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55SK85000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55SK85000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

14,190,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU10000 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU10000 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

13,920,000 تومان

13,224,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MS9995 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MS9995 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

13,656,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55NU8950 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55NU8950 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

11,616,000 تومان

10,919,040 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55SK79000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55SK79000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

11,100,000 تومان

10,989,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU8990 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU8990 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

10,608,000 تومان

9,865,440 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55NU8900 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55NU8900 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

10,512,000 تومان

9,986,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU7995 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU7995 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

9,420,000 تومان

8,478,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49SK79000GI "49 تلویزیون ال جی مدل: 49SK79000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

8,610,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UK61000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

8,160,000 تومان

7,915,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55NU7900 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55NU7900 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

7,944,000 تومان

7,546,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون دوو مدل DUHD 55J7000 "55 تلویزیون دوو مدل: DUHD-55J7000 دوو

گارانتی : انتخاب سرویس

7,001,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون دوو مدل DUHD 55H7000 DPB "55 تلویزیون دوو مدل: DUHD-55H7000-DPB دوو

گارانتی : انتخاب سرویس

6,969,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55N6900 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55N6900 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

6,756,000 تومان

6,418,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون دوو مدل DLE 55H1800 DPB "55 تلویزیون دوو مدل: DLE-55H1800-DPB دوو

گارانتی : انتخاب سرویس

6,596,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون دوو مدل DLE 55H1800NB "55 تلویزیون دوو مدل: DLE-55H1800NB دوو

گارانتی : انتخاب سرویس

6,596,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ایکس ویژن مدل 55XKU635 "55 تلویزیون ایکس ویژن مدل: 55XKU635 ایکس ویژن

گارانتی : مادیران

5,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ایکس ویژن مدل 55XTU625 "55 تلویزیون ایکس ویژن مدل: 55XTU625 ایکس ویژن

گارانتی : مادیران

5,190,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55EC93000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55EC93000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF95000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF95000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UG87000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UG87000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF86000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF86000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF85000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF85000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF77000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF77000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF68000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF68000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LF65000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55LF65000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JSC9990 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JSC9990 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JS8980 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JS8980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JUC8920 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JUC8920 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JU7960 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JU7960 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JUC7920 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JUC7920 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JU6990 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JU6990 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JC6960 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JC6960 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55J6950 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55J6950 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55EG92000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55EG92000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JS7980 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JS7980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JU6980 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JU6980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55J5880 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55J5880 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود