• سایزصفحه
  • 105 اینچ
  • 24 اینچ
  • 29 اینچ
  • 32 اینچ
  • 40 اینچ
  • 42 اینچ
  • 43 اینچ
  • 48 اینچ
  • 49 اینچ
  • 50 اینچ
  • 51 اینچ
  • 55 اینچ
  • 60 اینچ
  • 65 اینچ
  • 70 اینچ
  • 75 اينچ
  • 75 اینچ
  • 77 اینچ
  • 78 اینچ
  • 79 اینچ
  • 86 اینچ
  • 88 اینچ
  • 98 اینچ
 • کیفیت تصویر
  • 4K
  • 5K
  • FHD
  • Full HD
  • HD
  • SUHD
  • SUHD 4K
  • Ultra HD - 4K
  • Ultra HD – 4K
 • نوع صفحه
  • Edge
  • تخت
  • خميده
  • خمیده
  • منحنی
 • تکنولوژی صفحه
  • LED
  • OLED
  • Plasma
  • QD-LED
  • QLED
  • SUHD
  • SUPER UHD
  • ULTRA HD
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ
بازار ما

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55Q78C "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55Q78C سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

10,260,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55B7GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55B7GI ال جی

گارانتی : گلدیران

9,437,000 تومان

9,248,260 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55Q77F "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55Q77F سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

9,280,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU10000 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU10000 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

8,950,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MS9995 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MS9995 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

8,750,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55A7GI ال جی

گارانتی : گلدیران

8,014,000 تومان

7,933,860 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU8995 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU8995 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

7,450,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55SJ85000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55SJ85000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

6,869,000 تومان

6,800,310 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU8990 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU8990 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

6,820,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU7995 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU7995 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

6,060,000 تومان

5,817,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU7975 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU7975 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

5,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UJ75200GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UJ75200GI ال جی

گارانتی : گلدیران

5,484,000 تومان

5,319,480 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55MU7980 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55MU7980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

5,290,000 تومان

5,025,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UJ69000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UJ69000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

4,970,000 تومان

4,820,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UJ66000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UJ66000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

4,852,000 تومان

4,706,440 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55M6975 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55M6975 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

4,680,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UH65200GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UH65200GI ال جی

گارانتی : گلدیران

4,494,000 تومان

4,269,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55M6970 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55M6970 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

4,350,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LJ62500GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55LJ62500GI ال جی

گارانتی : گلدیران

3,873,000 تومان

3,756,810 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LH60000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55LH60000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

3,745,000 تومان

3,557,750 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LJ55000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55LJ55000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

3,590,000 تومان

3,482,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55EC93000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55EC93000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF95000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF95000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UG87000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UG87000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF86000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF86000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF85000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF85000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF77000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF77000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UF68000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UF68000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LF65000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55LF65000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JSC9990 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JSC9990 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JS8980 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JS8980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JUC8920 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JUC8920 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JU7960 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JU7960 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JUC7920 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JUC7920 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JU6990 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JU6990 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JC6960 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JC6960 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55J6950 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55J6950 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55EG92000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55EG92000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JS7980 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JS7980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55JU6980 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55JU6980 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55J5880 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55J5880 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55B6GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55B6GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UH61700GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UH61700GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LB67000GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55LB67000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LH54500GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55LH54500GI ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55K5890 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55K5890 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون سامسونگ مدل 55K6960 "55 تلویزیون سامسونگ مدل: 55K6960 سامسونگ

گارانتی : سام سرویس