• ظرفیت معرف
  • 12000BTU
  • 18000BTU
  • 24000BTU
  • 30000BTU
  • 36000BTU
 • کمپرسور اینورتر
  • دارد
  • روتاری
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ بوش اجنرال گری هایسنس آاگ
بازار ما

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS30LFCZ 30000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS30LFCZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

9,270,000 تومان

8,621,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS30RVT 30000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS30RVT اجنرال
B

گارانتی : نیا

8,760,000 تومان

8,409,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS30AVT 30000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS30AVT اجنرال
B

گارانتی : نیا

8,140,000 تومان

7,814,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS24LFCZ 24000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS24LFCZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

8,120,000 تومان

7,551,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS18LFCZ 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS18LFCZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

6,570,000 تومان

6,110,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS12LECZ 12000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS12LECZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

4,580,000 تومان

4,259,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGC18RWT 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGC18RWT اجنرال
B

گارانتی : نیا

4,108,000 تومان

3,656,120 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS12RVC 12000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS12RVC اجنرال
B

گارانتی : نیا

3,820,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGG12JLCAZ 12000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGG12JLCAZ اجنرال
B

گارانتی : نیا

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS18RVT 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS18RVT اجنرال
B

گارانتی : نیا

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGA18FUTB PZ 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGA18FUTB-PZ اجنرال

گارانتی : نیا

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGA24FUTB PZ 24000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGA24FUTB-PZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGA30FUTA PZ 30000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGA30FUTA-PZ اجنرال
B

گارانتی : نیا

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGA36FETA PZ 36000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGA36FETA-PZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS12LECA 12000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS12LECA اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS24LFCA 24000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS24LFCA اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS30LFCA 30000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS30LFCA اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGC12AWC 12000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGC12AWC اجنرال

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGC24AXT 24000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGC24AXT اجنرال
B

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGC18AXT 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGC18AXT اجنرال

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS18LFCA 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS18LFCA اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود