• ظرفیت معرف
  • 10000BTU
  • 12000BTU
  • 18000BTU
  • 24000BTU
  • 30000BTU
  • 48000BTU
  • 9000BTU
 • کمپرسور اینورتر
  • دارد
  • ندارد
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ بوش اجنرال گری هایسنس آاگ
بازار ما

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AP50M1 50000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AP50M1 سامسونگ
A+

گارانتی : سام سرویس

10,450,000 تومان

9,927,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AP50M0 50000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AP50M0 سامسونگ
A+

گارانتی : سام سرویس

10,200,000 تومان

9,690,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KSS 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KSS سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

5,445,000 تومان

5,118,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25MSFHE 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

5,060,000 تومان

4,807,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KPSD 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KPSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

4,290,000 تومان

4,075,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19MSFHE 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

4,290,000 تومان

4,032,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25MQFH 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25MQFH سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

4,235,000 تومان

4,023,250 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25MRFH کولرگازی سامسونگ مدل: AR25MRFH سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

3,960,000 تومان

3,722,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KPFS 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KPFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,960,000 تومان

3,762,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19MQFH کولرگازی سامسونگ مدل: AR19MQFH سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,927,000 تومان

3,730,650 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KCFU 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KCFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,850,000 تومان

3,657,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KPFU 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KPFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,775,000 تومان

3,586,250 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19MRFH کولرگازی سامسونگ مدل: AR19MRFH سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

3,630,000 تومان

3,412,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KCFU 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KCFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,520,000 تومان

3,344,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR10KSS 9000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR10KSS سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

3,300,000 تومان

3,102,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13KPSD 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13KPSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,245,000 تومان

3,082,750 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13MSFHE 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

3,135,000 تومان

2,946,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13KCSD 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13KCSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,025,000 تومان

2,873,750 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13MQFH 12500BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13MQFH سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

2,937,000 تومان

2,790,150 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR10MSFHE 10000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR10MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

2,915,000 تومان

2,740,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13MRFH کولرگازی سامسونگ مدل: AR13MRFH سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

2,750,000 تومان

2,585,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13KCFU 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13KCFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

2,684,000 تومان

2,549,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13KPFU 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13KPFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

2,585,000 تومان

2,455,750 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AQV13PS کولرگازی سامسونگ مدل: AQV13PS سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AQV19PS کولرگازی سامسونگ مدل: AQV19PS سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AQV25PS کولرگازی سامسونگ مدل: AQV25PS سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KPFU 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KPFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13KCFS 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13KCFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KCFS 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KCFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KCFS 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KCFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13KPFS 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13KPFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KPFS 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KPFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13KSS 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13KSS سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KCSD 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KCSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KCSD 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KCSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KPSD 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KPSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AQV10PS کولرگازی سامسونگ مدل: AQV10PS سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AF28FSS کولرگازی سامسونگ مدل: AF28FSS سامسونگ

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KSS 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KSS سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AQ19VB 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AQ19VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AQ13VB 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AQ13VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AS25VB 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AS25VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AS19VB 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AS19VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AQ25VB 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AQ25VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR30KPFU 30000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR30KPFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR30KCFU 30000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR30KCFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود