• ظرفیت معرف
  • 10000BTU
  • 12000BTU
  • 14000BTU
  • 18000BTU
  • 24000BTU
  • 26000BTU
  • 27000BTU
  • 28000BTU
  • 30000BTU
  • 32000BTU
  • 36000BTU
  • 48000BTU
  • 50000BTU
  • 55000BTU
  • 80000BTU
  • 90000BTU
  • 9000BTU
 • کمپرسور اینورتر
  • Dual Inverter
  • دارد
  • روتاری
  • ندارد
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ بوش اجنرال گری هایسنس آاگ جی پلاس جنرال T3
بازار ما

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19MSFHE 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

13,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H18H1 18000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H18H1 گری
A

گارانتی : نیا

11,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NP187SK1 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NP187SK1 ال جی
A++++

گارانتی : گلدیران

11,100,000 تومان

10,767,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NF187ST3 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NF187ST3 ال جی

گارانتی : گلدیران

10,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 18TG 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-18TG هایسنس

گارانتی : زرین

10,399,700 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NT189SQ1 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NT189SQ1 ال جی

گارانتی : گلدیران

9,800,000 تومان

9,604,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 18TQ 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-18TQ هایسنس
B

گارانتی : زرین

8,309,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRC 18DB 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRC-18DB هایسنس
B

گارانتی : زرین

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19NSP 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19NSP سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: M19AKHSK2 ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KCFU 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KCFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KPFU 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KPFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل AV186MTQ 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: AV186MTQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KCFS 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KCFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KPFS 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KPFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KCSD 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KCSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KPSD 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KPSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KSS 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KSS سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AQ19VB 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AQ19VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AS19VB 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AS19VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل BV186STQ 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: BV186STQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NV186STQ 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NV186STQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NB186TQ 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NB186TQ ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NB186TC 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NB186TC ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل S186TC 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: S186TC ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NT187SK3 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NT187SK3 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGC18AXT 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGC18AXT اجنرال

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGC18RWT 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGC18RWT اجنرال
B

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS18LFCA 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS18LFCA اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS18LFCZ 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS18LFCZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS18RVT 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS18RVT اجنرال
B

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGA18FUTB PZ 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGA18FUTB-PZ اجنرال

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل R4H18H1 18000BTU کولرگازی گری مدل: R4H18H1 گری
B

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل G2H18C3 18000BTU کولرگازی گری مدل: G2H18C3 گری
B

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل G4H18C3 18000BTU کولرگازی گری مدل: G4H18C3 گری
B

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H18C3 18000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H18C3 گری
A

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی آاگ مدل AS18K77CC 18000BTU کولرگازی آاگ مدل: AS18K77CC آاگ
A+

گارانتی : پارسا سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19NSFH 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19NSFH سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NA188SK3 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NA188SK3 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NF187ST3 C 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NF187ST3-C ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جنرال T3 مدل GNR 18GWN 18000BTU کولرگازی جنرال T3 مدل: GNR-18GWN جنرال T3

گارانتی : پارس سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جنرال T3 مدل GNR 18K SA 18000BTU کولرگازی جنرال T3 مدل: GNR-18K-SA جنرال T3

گارانتی : پارس سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NF189SQ1 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NF189SQ1 ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC18000 18000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC18000 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 GAC TM18JU1 18000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM18JN1 GAC-TM18JU1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 18000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM18JN1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود