• ظرفیت معرف
  • 10000BTU
  • 12000BTU
  • 18000BTU
  • 24000BTU
  • 27000BTU
  • 30000BTU
  • 36000BTU
  • 48000BTU
  • 50000BTU
  • 55000BTU
  • 80000BTU
  • 90000BTU
  • 9000BTU
 • کمپرسور اینورتر
  • دارد
  • روتاری
  • ندارد
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ بوش اجنرال گری هایسنس آاگ
بازار ما

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICROWN H24H3 24000BTU کولرگازی گری مدل: ICROWN-H24H3 گری
A

گارانتی : نیا

12,430,000 تومان

11,559,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H36H1 36000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H36H1 گری
A

گارانتی : نیا

9,980,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS30LFCZ 30000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS30LFCZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

9,270,000 تومان

8,621,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل H36H1 36000BTU کولرگازی گری مدل: H36H1 گری
A

گارانتی : نیا

8,300,000 تومان

7,719,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS24LFCZ 24000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS24LFCZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

8,120,000 تومان

7,551,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NA248SK1 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: NA248SK1 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

7,992,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NP277SK1 27000BTU کولرگازی ال جی مدل: NP277SK1 ال جی
A++++

گارانتی : گلدیران

7,734,000 تومان

7,579,320 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل BV246STQ 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: BV246STQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

7,424,600 تومان

7,053,370 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NA188SK1 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NA188SK1 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

7,358,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H30H1 30000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H30H1 گری
A

گارانتی : نیا

6,830,000 تومان

6,351,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS18LFCZ 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS18LFCZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

6,570,000 تومان

6,110,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NP187SK1 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NP187SK1 ال جی
A++++

گارانتی : گلدیران

6,540,500 تومان

6,278,880 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H24C3 24000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H24C3 گری
A

گارانتی : نیا

6,450,000 تومان

5,998,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NT247SK3 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: NT247SK3 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

6,093,400 تومان

5,849,664 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NA128SK1 12000BTU کولرگازی ال جی مدل: NA128SK1 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

5,534,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KSS 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KSS سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

5,445,000 تومان

5,118,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NF247ST3 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: NF247ST3 ال جی

گارانتی : گلدیران

5,438,500 تومان

5,220,960 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NT187SK3 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NT187SK3 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

5,349,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H18C3 18000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H18C3 گری
A

گارانتی : نیا

5,270,000 تومان

4,901,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H24H1 24000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H24H1 گری
A

گارانتی : نیا

5,210,000 تومان

4,845,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25MSFHE 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

5,060,000 تومان

4,807,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NP127SK1 12000BTU کولرگازی ال جی مدل: NP127SK1 ال جی
A++++

گارانتی : گلدیران

4,782,400 تومان

4,591,104 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل BV126STQ 12000BTU کولرگازی ال جی مدل: BV126STQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

4,782,400 تومان

4,591,104 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NF187SKT3 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NF187SKT3 ال جی

گارانتی : گلدیران

4,771,200 تومان

4,580,352 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NA098SK1 9000BTU کولرگازی ال جی مدل: NA098SK1 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

4,730,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS12LECZ 12000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS12LECZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

4,580,000 تومان

4,259,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H18H1 18000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H18H1 گری
A

گارانتی : نیا

4,460,000 تومان

4,147,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19MSFHE 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

4,290,000 تومان

4,032,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NP097SK1 9000BTU کولرگازی ال جی مدل: NP097SK1 ال جی
A++++

گارانتی : گلدیران

4,125,800 تومان

3,960,768 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NT127SK1 12000BTU کولرگازی ال جی مدل: NT127SK1 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

3,959,700 تومان

3,920,103 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H12C3 12000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H12C3 گری
A

گارانتی : نیا

3,870,000 تومان

3,599,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 18TG 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-18TG هایسنس

گارانتی : زرین

3,753,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NT097SK1 9000BTU کولرگازی ال جی مدل: NT097SK1 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

3,684,100 تومان

3,647,259 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR10KSS 9000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR10KSS سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

3,300,000 تومان

3,102,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H12H1 12000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H12H1 گری
A

گارانتی : نیا

3,260,000 تومان

3,064,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13MSFHE 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

3,135,000 تومان

2,946,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR10MSFHE 10000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR10MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

2,915,000 تومان

2,740,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 09TG 90000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-09TG هایسنس

گارانتی : زرین

2,483,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGG12JLCAZ 12000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGG12JLCAZ اجنرال
B

گارانتی : نیا

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 12TG 12000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-12TG هایسنس

گارانتی : زرین

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 24TG 24000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-24TG هایسنس

گارانتی : زرین

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 30VQ 30000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-30VQ هایسنس

گارانتی : زرین

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل AV096MTQ 9000BTU کولرگازی ال جی مدل: AV096MTQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل AV126MTQ 12000BTU کولرگازی ال جی مدل: AV126MTQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل AV186MTQ 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: AV186MTQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل AV246MTQ 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: AV246MTQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR13KSS 12000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR13KSS سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود