• ظرفیت معرف
  • 10000BTU
  • 12000BTU
  • 18000BTU
  • 24000BTU
  • 27000BTU
  • 30000BTU
  • 36000BTU
  • 48000BTU
  • 50000BTU
  • 55000BTU
  • 80000BTU
  • 90000BTU
  • 9000BTU
 • کمپرسور اینورتر
  • دارد
  • روتاری
  • ندارد
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ بوش اجنرال گری هایسنس آاگ
بازار ما

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICROWN H24H3 24000BTU کولرگازی گری مدل: ICROWN-H24H3 گری
A

گارانتی : نیا

12,430,000 تومان

11,559,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل ZMATIC H24H1 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: ZMATIC-H24H1 ال جی
A

گارانتی : نیا

11,390,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS24LFCZ 24000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS24LFCZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

8,120,000 تومان

7,551,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NA248SK1 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: NA248SK1 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

7,992,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل BV246STQ 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: BV246STQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

7,424,600 تومان

7,053,370 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H24C3 24000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H24C3 گری
A

گارانتی : نیا

6,450,000 تومان

5,998,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NT247SK3 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: NT247SK3 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

6,093,400 تومان

5,849,664 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل G4H24C3 24000BTU کولرگازی گری مدل: G4H24C3 گری
B

گارانتی : نیا

5,750,000 تومان

5,347,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل G2H24C3 24000BTU کولرگازی گری مدل: G2H24C3 گری
B

گارانتی : نیا

5,720,000 تومان

5,319,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی آاگ مدل AS24K77CC 24000BTU کولرگازی آاگ مدل: AS24K77CC آاگ
A+

گارانتی : پارسا سرویس

5,522,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KSS 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KSS سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

5,445,000 تومان

5,118,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NF247ST3 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: NF247ST3 ال جی

گارانتی : گلدیران

5,438,500 تومان

5,220,960 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H24H1 24000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H24H1 گری
A

گارانتی : نیا

5,210,000 تومان

4,845,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25MSFHE 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

5,060,000 تومان

4,807,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NB246TQ 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: NB246TQ ال جی

گارانتی : گلدیران

4,803,200 تومان

4,611,072 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل R4H24H1 24000BTU کولرگازی گری مدل: R4H24H1 گری
B

گارانتی : نیا

4,240,000 تومان

3,943,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NB246TC 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: NB246TC ال جی

گارانتی : گلدیران

4,089,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KCFU 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KCFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,850,000 تومان

3,657,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KPFU 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KPFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,775,000 تومان

3,586,250 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGA24FUTB PZ 24000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGA24FUTB-PZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HKC 24DB 24000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HKC-24DB هایسنس
B

گارانتی : زرین

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 24TQ 24000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-24TQ هایسنس
B

گارانتی : زرین

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 24TG 24000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-24TG هایسنس

گارانتی : زرین

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل AV246MTQ 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: AV246MTQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KCFS 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KCFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KPFS 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KPFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KCSD 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KCSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR25KPSD 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR25KPSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AS25VB 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AS25VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AQ25VB 24000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AQ25VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NV246STQ 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: NV246STQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NF247ST3 C 24000BTU کولرگازی ال جی مدل: NF247ST3-C ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS24LFCA 24000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS24LFCA اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGC24AXT 24000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGC24AXT اجنرال
B

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود