• ظرفیت معرف
  • 10000BTU
  • 12000BTU
  • 18000BTU
  • 24000BTU
  • 27000BTU
  • 30000BTU
  • 36000BTU
  • 48000BTU
  • 50000BTU
  • 55000BTU
  • 80000BTU
  • 90000BTU
  • 9000BTU
 • کمپرسور اینورتر
  • دارد
  • روتاری
  • ندارد
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ بوش اجنرال گری هایسنس آاگ
بازار ما

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NA188SK1 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NA188SK1 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

7,358,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS18LFCZ 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS18LFCZ اجنرال
A

گارانتی : نیا

6,570,000 تومان

6,110,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NP187SK1 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NP187SK1 ال جی
A++++

گارانتی : گلدیران

6,540,500 تومان

6,278,880 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NT187SK3 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NT187SK3 ال جی
A

گارانتی : گلدیران

5,349,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H18C3 18000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H18C3 گری
A

گارانتی : نیا

5,270,000 تومان

4,901,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل G4H18C3 18000BTU کولرگازی گری مدل: G4H18C3 گری
B

گارانتی : نیا

5,150,000 تومان

4,789,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل G2H18C3 18000BTU کولرگازی گری مدل: G2H18C3 گری
B

گارانتی : نیا

4,890,000 تومان

4,547,700 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NF187SKT3 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NF187SKT3 ال جی

گارانتی : گلدیران

4,771,200 تومان

4,580,352 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل ICOOL H18H1 18000BTU کولرگازی گری مدل: ICOOL-H18H1 گری
A

گارانتی : نیا

4,460,000 تومان

4,147,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NB186TQ 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NB186TQ ال جی

گارانتی : گلدیران

4,355,300 تومان

4,224,641 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KPSD 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KPSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

4,290,000 تومان

4,075,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19MSFHE 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19MSFHE سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

4,290,000 تومان

4,032,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی آاگ مدل AS18K77CC 18000BTU کولرگازی آاگ مدل: AS18K77CC آاگ
A+

گارانتی : پارسا سرویس

4,289,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGC18RWT 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGC18RWT اجنرال
B

گارانتی : نیا

4,108,000 تومان

3,656,120 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KPFS 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KPFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,960,000 تومان

3,762,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NB186TC 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NB186TC ال جی

گارانتی : گلدیران

3,775,000 تومان

3,661,750 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 18TG 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-18TG هایسنس

گارانتی : زرین

3,753,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی گری مدل R4H18H1 18000BTU کولرگازی گری مدل: R4H18H1 گری
B

گارانتی : نیا

3,720,000 تومان

3,459,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KCFU 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KCFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

3,520,000 تومان

3,344,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS18RVT 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS18RVT اجنرال
B

گارانتی : نیا

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGA18FUTB PZ 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGA18FUTB-PZ اجنرال

گارانتی : نیا

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRC 18DB 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRC-18DB هایسنس
B

گارانتی : زرین

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 18TQ 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-18TQ هایسنس
B

گارانتی : زرین

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KPFU 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KPFU سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل AV186MTQ 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: AV186MTQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KCFS 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KCFS سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KCSD 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KCSD سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AR19KSS 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AR19KSS سامسونگ
A

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AQ19VB 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AQ19VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی سامسونگ مدل AS19VB 18000BTU کولرگازی سامسونگ مدل: AS19VB سامسونگ
B

گارانتی : سام سرویس

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل BV186STQ 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: BV186STQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NV186STQ 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NV186STQ ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل S186TC 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: S186TC ال جی

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی ال جی مدل NF187SKT3 C 18000BTU کولرگازی ال جی مدل: NF187SKT3-C ال جی
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGC18AXT 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGC18AXT اجنرال

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی اجنرال مدل ASGS18LFCA 18000BTU کولرگازی اجنرال مدل: ASGS18LFCA اجنرال
A

گارانتی : نیا

مقایسه
ناموجود