• ظرفیت دیگ
  • 4 آیتم (3 عدد لباس آویز + 1 عدد شلوار)
  • 10.5kg
  • 10kg
  • 11kg
  • 12+7kg
  • 12kg
  • 13kg
  • 17کیلو با 10 کیلو خشک کن
  • 2kg
  • 3kg
  • 6kg
  • 7kg
  • 8kg
  • 9kg
 • رنگ
  • اسپرسو
  • استیل
  • اینوکس
  • تیتانیوم
  • خاکستری
  • سفید
  • سیلور
  • نقره ای
  • نقره ای تیره
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی سامسونگ بوش آاگ
بازار ما

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FS86699 9kg ماشین لباسشویی آاگ مدل: L8FS86699 آاگ
A+++

گارانتی : پارسا سرویس

5,990,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAYH2890 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAYH2890 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

5,900,000 تومان

5,782,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی آاگ مدل L87495XFL 9kg ماشین لباسشویی آاگ مدل: L87495XFL آاگ
A+++

گارانتی : پارسا سرویس

5,790,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY32841IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

5,775,000 تومان

5,659,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAYH2790 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAYH2790 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

5,700,000 تومان

5,301,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی آاگ مدل L7FE74485S 8kg ماشین لباسشویی آاگ مدل: L7FE74485S آاگ
A+++

گارانتی : پارسا سرویس

5,590,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW2876XIR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW2876XIR بوش

گارانتی : بوش سرویس

5,577,000 تومان

5,298,150 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FS76499 9kg ماشین لباسشویی آاگ مدل: L8FS76499 آاگ
A+++

گارانتی : پارسا سرویس

5,450,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28760IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW28760IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

5,434,000 تومان

5,216,640 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FEC68S 8kg ماشین لباسشویی آاگ مدل: L8FEC68S آاگ
A+++

گارانتی : پارسا سرویس

5,250,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32660IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW32660IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

5,225,000 تومان

5,120,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28791IR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY28791IR بوش
+++A

گارانتی : بوش سرویس

5,159,000 تومان

5,107,410 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FE74488 8kg ماشین لباسشویی آاگ مدل: L8FE74488 آاگ
A+++

گارانتی : پارسا سرویس

5,150,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی آاگ مدل L99699FL 9kg ماشین لباسشویی آاگ مدل: L99699FL آاگ
A+++

گارانتی : پارسا سرویس

4,950,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640IR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW28640IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

4,950,000 تومان

4,851,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2847XIR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT2847XIR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

4,650,000 تومان

4,231,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2848XIR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT2848XIR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

4,550,000 تومان

4,140,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28561IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT28561IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

4,540,000 تومان

4,131,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی آاگ مدل L89499FL2 9kg ماشین لباسشویی آاگ مدل: L89499FL2 آاگ
A+++

گارانتی : پارسا سرویس

4,490,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28780IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT28780IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

4,422,000 تومان

4,245,120 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494I 9kg ماشین لباسشویی سامسونگ مدل: P1494I سامسونگ
A+++

گارانتی : سام سرویس

4,370,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494W 9kg ماشین لباسشویی سامسونگ مدل: P1494W سامسونگ
A+++

گارانتی : سام سرویس

4,310,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1479W 8kg ماشین لباسشویی سامسونگ مدل: Q1479W سامسونگ
A+++

گارانتی : سام سرویس

4,260,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2465XIR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT2465XIR بوش
+++A

گارانتی : بوش سرویس

4,200,000 تومان

3,822,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی آاگ مدل L6FB65480 8kg ماشین لباسشویی آاگ مدل: L6FB65480 آاگ
A+++

گارانتی : پارسا سرویس

4,150,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28480IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT28480IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

4,100,000 تومان

3,731,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1468S 8kg ماشین لباسشویی سامسونگ مدل: Q1468S سامسونگ
A+++

گارانتی : سام سرویس

4,030,000 تومان

مقایسه
موجود